Kontakt

Adres: 03-748 Warszawa, ul.Białostocka 48 lok 91
Telefon: (22) 828-43-50
email ogólny: biuro@ptm-opp.pl
email księgowości: finanse@ptm-opp.pl
Nr KRS: 0000080064
NIP: 525-227-99-90
Regon: 006215960
Rachunek bankowy:
PKO BP SA Oddział 15 w Warszawie 63 1020 1156 0000 7002 0122 4674