Aktualności

W I kwartale 2015r. deklarację przystąpienia do PTM w charakterze członka
wspierającego złożyła Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
w Legionowie.
Zarząd Główny z zadowoleniem przyjął tę deklarację.
Atest Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego upoważniający do używania sformułowania: „Firma polecana przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe”
wraz z logo PTM uzyskała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” we
Wrocławiu.
Gratulujemy!