Władze Stowarzyszenia

Raz na 4 lata odbywa się Zjazd Krajowy PTM, który m.in.wybiera Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną.

Władze Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego wybrane na Zjeździe Krajowym w dniu 22 lutego 2017r. ukonstytuowały się następująco:

PREZYDIUM ZG:
Zbigniew Janowski – prezes
Jan Gąbka – wiceprezes
Jacek Kopik-Nagłowski – wiceprezes
Tadeusz Stachowski – wiceprezes
Zbigniew Gotfalski – sekretarz generalny
Kazimiera Szerszeniewska – skarbnik
Piotr Makohin – członek prezydium


POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Henryk Brzuchacz
Grzegorz Jakubiec
Adam Janczewski
Krystyna Piasecka
Andrzej Półrolniczak
Jerzy Prażuch