O nas

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe – Organizacja pożytku publicznego

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe działa na podstawie statutu, który stanowi, że:

1. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe jest stowarzyszeniem pozarządowym,
prowadzącym działalność pożytku publicznego i posiadającym osobowość
prawną.

2. Towarzystwo jest rzecznikiem spraw mieszkalnictwa, proponuje rozwiązania prawne w tym zakresie i zabiega o dostęp obywateli do własnego mieszkania zgodnie z Art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o prowadzenie efektywnej polityki czynszowej, o właściwą gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, o rozwój różnych form budownictwa mieszkaniowego.

3. Towarzystwo działa na rzecz ochrony środowiska i kultury w miejscu zamieszkania, rozwoju i upowszechniania wiedzy o problemach mieszkalnictwa i sposobach ich rozwiązywania.

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest. m.st.Warszawa.