Rozliczenie finansowe PTM za rok 2019

Rozliczenie finansowe PTM za rok 2019

PRZYCHODY: 36 626,44 zł
w tym:
pozostałość z 2018 r. 12 926,44 zł
składki : 23 700,00 zł
- osoby fizyczne 2 700,00 zł
- osoby prawne 21 000,00 zł

WYDATKI: 30 933,86 zł
Administracyjne 17 125,50 zł
w tym:
- czynsz, media 11 839,21 zł
- obsługa inform. 2 177,10 zł
- telekomunikacja 1 051,87 zł
- zakupy materiałów
biur., klucz kw., i in. 2 057,32 zł
Wynagrodzenia 13 402,68 zł
w tym:
- umowy zlecenia 12 300,00 zł
- składki ZUS od umów 1 102,68 zł
Usługi obce ( bank ) 405,68 zł

Pozostałość środków na 31.12.2019 r. 5 692,58 zł