Rozliczenie finansowe PTM za rok 2018

Rozliczenie finansowe PTM za rok 2018

PRZYCHODY:                 45.268,69

W tym:
pozostałość z 2017r.         17.668,69
składki :                            27.600,00
- osoby fizyczne                 3.600,00
- osoby prawne                 24.000,00

WYDATKI:                     32.342,25

Administracyjne               17.551,00
w tym:
- czynsz, media                  11.703,91
- obsługa inform.                 2.442,90
- telekomunikacja              1.052,70
- zakupy materiałów
biurowych, catering i in.   2.351,49

Wynagrodzenia                 14.385,96
w tym:
- umowy zlecenia              13.200,00
- składki ZUS od umów       1.185,96

Usługi obce (bank)                405,29

Pozostałość środków na 31.12.2018r.     12.926,44