KOMUNIKAT

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w dniu 29 kwietnia 2014r. zgłoszone zostały propozycje dot. usprawnienia działalności statutowej PTM i pozyskania środków finansowych na tę działalność.

Omawiano między innymi kwestie:

- pozyskania członków wspierających PTM,

- organizacji konferencji programowych,

- nadawania atestów (referencji) i wyróżnień firmom,

- kontynuacji opiniowania przez PTM najistotniejszych problemów mieszkalnictwa

oraz publikacji opinii na stronie internetowej.

Zachęcamy i zapraszamy do współtworzenia tej strony: przysyłania materiałów, stanowisk, opinii i propozycji na adres mailowy  biuro@ptm-opp.pl.

Najciekawsze z nich będziemy zamieszczać na stronie   www.ptm-opp.pl.

Przedstawiamy też założenia propozycji przyznawania atestu Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego:

Celem przedsięwzięcia jest promowanie i popularyzacja rzetelnych firm najsprawniej obsługujących mieszkańców i zarządców zespołów mieszkaniowych.

Firmom tym chcemy ułatwić poszerzenie kręgu odbiorców i wejście na nowe rynki.

Uzyskanie atestu umożliwi firmie używanie logo PTM i sformułowania (rekomendacji) „Firma polecana przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe”.

Lista adresatów przedsięwzięcia, tryb przyznawania atestu, czas jego trwania (ważności) oraz koszt postępowania kwalifikacyjnego zostaną określone w regulaminie zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTM.

Regulamin ten opublikujemy.

Przewiduje się, że firmy uzyskujące atest przez kolejne 3 lata otrzymają honorowy tytuł „Rzetelna Firma” wraz z dyplomem PTM.

Będziemy wdzięczni za uwagi i pomysły dotyczące tej propozycji i innych także.

 

Witamy w naszym gronie TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z Poznania.

Cieszymy się, że firma o ponad 20-letnim doświadczeniu w naszym kraju i dobrej renomie zechciała z nami współpracować; została członkiem wspierającym PTM.